Thalea String Quartet, Senior String Division Bronze Medal Winner - Mendelssohn (2)